CZYSZCZENIE RUR ODWIERTOWYCH

Problem:

Gdy osady i utwardzone błoto zgromadzi się w rurach odwiertowych, zwykle dochodzi do blokady głowic odwietowych, co prowadzi do redukcji wydajności i zwiększenia przestojów. Tradycyjne systemy grzechotkowo – szczotkowe nie czyszczą rur dokładnie pozostawiając część odpadów, co wymagają dodatkowego płukania rur.

Rozwiązanie:

Stosując systemy NLB na ciśnienie 2800 bar, osad usuwany jest przy jednym przejściu, bez dodatkowej operacji płukania. Po czyszczeniu rury łatwo przechodzą inspekcję i zostają szybko ponownie uruchomione.

Zalety:

Całkowite oczyszczenie z błota i osadów
Wyższa wydajność, brak przestojów
Systemy wykonane na specjalne zyczenie klienta
Możliwość konwersji wielu tradycyjnych systemów sczotkowo-grzechotkowych na metodę hydrodynamiczną

WIĘCEJ INFORMACJI

BROSZURA „PRODUCT REMOVAL”  USUWANIE SUBSTANCJI

MarketsApplicationsLiterature_v1

Dowiedz się więcej na temat hydrodynamicznych zastosowań w zakresie usuwania substancji

NARZĘDZIA MOCOWANE NA RAMIONACH ROBOCZYCH

RoboticToolingImage

Sprawnie dostarczają wodę pod ciśnieniem do średnicy zewnętrznej rur

POMPY ELEKTRYCZNE

ElectricPumps

Często stosowane w stacjonarnych układach wewnątrz fabryk